ดาวน์โหลด
 043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
โครงสร้าง
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลอรพิมพ์
 - โครงสร้างองค์กร
 - ประกาศ เทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลอรพิมพ์ (๑มิถุนายน ๒๕๖๔)
 - ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology