ตำบลอรพิมพ์ เดิมขึ้นกับ ต.จระเข้หิน เป็นหมู่ที 15 ต่อมาแยกออกมาตั้งเป็นตำบลเมื่อประมาณปี 2524 โดยมีนายเชื่อง ชุมกระโทก เป็นกำนัน (คนปัจจุบัน) สำหรับคำว่า "อรพิมพ์" คนเก่าแก่เล่าว่า เดิมที่บ้านอรพิมพ์ (หมู่ที่ 1) มีสาวงาม ชื่อ อรพิมพ์เป็นนางสนมของเจ้าเมืองขอม ซึ่งเดินทางไปมาระหว่างบ้านของสามี กับบ้านของพ่อแม่ ตนเอง ขณะนั้นมีท้องอ่อน ๆ เกิดอาเจียน (ราก) หมู่บ้านข้างเคียงจึงได้ชื่อว่าบ้านนางราก ต่อมาเพี้ยนเป็นนาราก (หมู่ที่ 2, 3) และชื่อตำบลได้เรียกตามชื่อของนางสนมคนนั้น คือ ต.อรพิมพ์
 
Untitled Document


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology